قرمز سبز آبي خاکستري
آن كه سپاس نيكى تو را نگزارد ، مبادا به نيكويى كردنت بى‏رغبت گرداند ، چه بود كه كسى تو را بدان نيكى سپاس دارد كه سودى از آن برندارد ، و بود كه از سپاس سپاسگزار بيابى بيش از تباه كرده كافر نعمت غدار ، « و خدا نيكوكاران را دوست مى‏دارد . » [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت